75% ของพนักงานบริษัท รู้สึกว่าสวัสดิการที่ได้รับไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของตนเอง การพัฒนาสวัสดิการพนักงานตามความต้องการของพนักงานนั้นจะช่วยให้สามารถ

    • รักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่พัฒนาองค์กร
    • สร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

75% ของพนักงานบริษัท รู้สึกว่าสวัสดิการที่ได้รับไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของตนเอง การพัฒนาสวัสดิการพนักงานตามความต้องการของพนักงานนั้นจะช่วยให้สามารถ

    • รักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่พัฒนาองค์กร
    • สร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน
What we can do

TEBB คือ แพลตฟอร์มจัดการสวัสดิการพนักงานที่

Who we are

TEBB เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบและบริหารโดยทีมงานที่มีความรู้และเข้าใจในการบริหารองค์กรเพื่อให้การบริหารสวัสดิการพนักงานมีประสิทธิภาพสำหรับพนักงาน และ คุ้มค่าการลงทุนของบริษัท

พาร์ทเนอร์ของเรา

Telemedicine

ประกันภัย

จัดการสินทรัพย์

ให้คำปรึกษา

Make your team LOVE you more

Contact Us